Wat is een kioskbrowser?

Wat is een kioskbrowser?

Een kioskbrowser is een programma dat op een informatiezuil zorgt voor een betrouwbare en veilige omgeving, voor zowel u (exploitant van de zuil) als de gebruiker van de zuil.