Unieke zelfbedieningszuilen voor Gemeente Haarlem

In de publiekshal van de gemeente Haarlem zijn unieke zelfbedieningszuilen geplaatst. Deze zuilen hebben de centrale balie in het geheel vervangen en hiermee heeft de gemeente Haarlem een unicum te pakken.

De zelfbedieningszuil heeft een touch screen scherm, een (bon)printer en een PIN automaat. De burger kan bij binnenkomst zelf alles digitaal regelen bij de zuilen, bijvoorbeeld het aanvragen van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie. Na een succesvolle betaling zal het gevraagde document automatisch worden geprint en ook vanuit de zuil worden aangeboden.

Een zuil met knoppen en een touchscherm is één. Gebruiksvriendelijkheid is twee. De zuilen van diz zijn een toonbeeld van ergonomische vormgeving, zowel voor de staande als de aan een rolstoel gebonden burger. De software is op zo’n manier vormgegeven dat zowel jong als oud gemakkelijk zijn weg vindt door het systeem. Aan de hand van het invoeren van de DigiD of legitimatie door de aanwezige host wordt de burger geïdentificeerd en kan worden ingelogd op de zelfbedieningszuil.

De zelfbedieningszuil bepaalt automatisch welke diensten wel en niet van toepassing zijn voor de persoon in kwestie. Dit is mogelijk doordat de zelfbedieningssoftware verbonden is met de GBA-gegevens. Hiermee wordt het proces aanzienlijk efficiënter en eenvoudiger.