diz informatiezuilen in het Europees Parlement

In samenwerking met Teleportel heeft diz 10 stuks diz1119 Max zuilen uitgeleverd en geplaatst op 4 verschillende locaties behorende bij het Europees Parlement. Deze zuilen zijn voorzien van een 19 inch projective capacitive multitouch monitor en bieden de gebruikers een laagdrempelige informatieverschaffing.