Wat zijn de voor- en nadelen van een touchscreen?

Wat zijn de voor- en nadelen van een touchscreen?


Een groot voordeel van een touchscreen in een informatiezuil is dat de bediening duidelijk en gemakkelijk is voor de gebruiker.
Een nadeel van een touchscreen kan zijn, dat de bediening eisen stelt aan de applicatie. Navigatieknoppen dienen voldoende groot te zijn en wanneer een bezoeker bijvoorbeeld een formulier kan invullen is een (on-screen) toetsenbord noodzakelijk.