dizcode

Elk diz product is voorzien van een vier- of vijf cijferig nummer. Dat is de dizcode, een uniek serienummer voor uw product. Op deze wijze kunnen we een product eenvoudig identificeren en terugvinden in onze administratie.

Lees verder >