Videohulpzuil NS

De NS heeft eind vorige maand een videohulpservice gelanceerd in Alkmaar. Via de publieksbestendige NS videohulpzuil van diz kunnen reizigers direct contact krijgen met een NS medewerker. Op deze wijze hebben reizigers altijd de mogelijkheid om persoonlijke hulp te krijgen op de stations. Bij een hulpvraag kun je via het touchscherm snel en eenvoudig communiceren. Deze beeldbelverbinding is uniek, aangezien de medewerker en reiziger elkaar recht in de ogen kunnen aankijken, en er zo persoonlijke interactie ontstaat. Bij de zuilen kun je niet alleen reisinformatie opvragen, maar bijvoorbeeld ook de looproute naar je bestemming. De NS medewerker kan zijn of haar scherm delen en daarop een reisadvies of kaart met looproute tonen.

Bron NS:
NS start proef met videohulpzuil voor reizigers op station Alkmaar
Op 29 maart start NS op station Alkmaar een proef met een ‘videohulpzuil’. De zuil brengt reizigers met vragen via videobellen direct in contact met een medewerker van NS die hen dan verder op weg kan helpen. Gedurende twee maanden willen wij inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van deze service. We onderzoeken hoe reizigers de service beoordelen, het gebruiksgemak voor verschillende reizigersgroepen en wat de ervaringen zijn van collega’s die via de videohulpzuil service verlenen. Aan de proef doen collega’s van Service Stations en Klantenservice mee. De zuil bevindt zich naast de kaartautomaten aan de centrumzijde van station Alkmaar.

Veel reizigers regelen zaken steeds vaker zelfstandig. De afgelopen periode heeft NS de service op diverse stations hierop aangepast: meer online en persoonlijke hulp waar nodig. Op stations met een grotere servicebehoefte zijn servicemedewerkers aanwezig. Op stations waar dit niet het geval is, krijgen reizigers passende hulp op afstand via hun eigen telefoon of de service- en alarmzuil naast de toegangspoortjes. NS onderzoekt continu hoe het service-aanbod goed aan kan blijven sluiten bij de behoefte van alle reizigers. Mede op basis van advies van de consumentenorganisaties in het Locov start NS de proef op Alkmaar. De videohulpzuil wordt na de proef verwijderd. Op basis van de resultaten bepalen we het vervolg.