Instellingen SiteKiosk

SiteKiosk is een zogenaamde "kioskbrowser". Dit is een programma dat op een informatiezuil zorgt voor een betrouwbare en veilige omgeving, voor zowel u (exploitant van de zuil) als de gebruiker van de zuil.

Voor een correcte en snelle verwerking van uw order verzoeken wij u vriendelijk onderstaand vragenformulier over SiteKiosk instellingen in te vullen. Wij stellen SiteKiosk éénmalig kosteloos voor u in. Achteraf kunnen wij op afstand via het programma TeamViewer (mits u dit heeft aangevinkt op onze bestelbon) ondersteuning verlenen. Hiervoor zullen echter wel kosten berekend worden.

Terug naar de vorige pagina